Alingsås – historia

Första gången Alingsås förekommer i historieböckerna är år 1382. Namnet kommer troligtvis ifrån att en person som kom från det närliggande Ale, alltså en aling, och bosatte sig på den ås som idag ligger vid stadsdelen Nolby. Aling + ås = Alingsås.

Stadsrättigheter fick Alingsås dock först 21 september år 1619 och det av kung Gustav II Adolf. 20 år senare, år 1639, erhöll staden också privilegier och stadsvapen. På den här tiden hade staden runt 300 invånare.
Under början av 1700-talet började staden växa och det mycket tack vare att staden fick ett manufakturverk, grundat av Jonas Alströmer.

Under 1700-talet drabbades också staden av två stadsbränder, nämligen år 1724 och år 1779. Mot slutet av samma århundrade hade staden vuxit och hade nu 1 000 invånare, dock hade manufakturverksamheten krympt.

Efter det väntade en tung period i stadens historia innan textilindustrin tog fart med Charles Hills i spetsen under 1860-talet, vilken grundade Alingsås bomullsväveri. Under de närmaste 100 åren skulle Alingsås tätt komma att förknippas med textilindustrin. I samma veva invigdes också Västra stambanan, vilken fick stor betydelse för staden.
Idag har textilindustrin i staden nästan helt försvunnit och ersatts av verkstadsindustri.

admin