Eventplanering i södra Sverige

När man behöver planera en flashig flerdagarskonferens eller en stor företagsfest är det inte alltid så enkelt, det är då man skall ta in professionell hjälp. Men vad finns det för hjälp och vad bör man tänka på innan?

Events

Målgrupp

Det första man bör göra är att gå igenom vilka behov man har som företag och vad förväntningarna är inför eventet. Är det hela planerat för att imponera på kunderna eller vill ni visa att ni bryr er om era anställda? Vad har dessa kunder eller anställda gemensamt? Detta kan avgöra vilka aktiviteter som anses passande. En bokföringsfirma med anställda som lever lugna liv kanske inte är det första företaget som skulle arrangera bungyjump under festen men om företaget är relaterat till extremsport så vore det inte alls lika konstigt.

Budget

Hur ser budgeten ut? Detta måste besvaras på flera fronter. För det första så bör man veta hur mycket man är villig att spendera på hela kalaset. Detta sätter ribban för vad ni kan göra. Den andra fronten ni måste fundera på är hur länge kan ni vara utan att alla arbetar aktivt? Om det till exempel är en kickoff och den inte kan förläggas på en helg så kan det betyda mycket arbetsbortfall som kostar i både lön och produktivitetsbortfall. I slutändan påverkar även detta hur eventet kan planeras.

Hjälp

När ni känner er klara över detta är det dags att kontakta någon passande eventplanerare. Oceangroup är ett företag som har lång erfarenhet av eventplanering och är ett perfekt val om man planerar att förlägga sitt företagsevent i Göteborg. Detta betyder dock inte att de på något sätt är fastknutna till orten, de har nämligen arrangerats event världen över i städer som bland annat Dublin och Paris.

admin